Thứ Bảy, 7 tháng 6, 2008

Bin học hát (MG bé 7A)

Photobucket
Bắc kim thang, cà lang bí rợ, cột hai kèo là trèo qua cột...

....

Con chim nó hót líu lo, líu lo, khi ông mặt trời lên cao sáng sớm. Em rửa mặt thật sạch, em chải răng trắng tinh. Mẹ đưa em đến trường, gặp hai bạn, gặp hai cô. Vui! Vui! Vui!

...

Con gà trống có cái mào đỏ, chân gõ cửa. Gà trống gáy ò ó o. Gà trống gáy ò ó o.