Thứ Năm, 26 tháng 2, 2009

Gatget's birthday 2009

Anh hỏi em "Em yêu anh bao lâu". 

Em nói : 4 ngày.
Anh hỏi "4 ngày nào".
Em bảo: "xuân-hạ-thu-đông".
Anh nói "Sao nhiều thế Em".
Em nói "Vậy thì 3 ngày".
Anh lại hỏi ngày nào.
Em nói "Hôm wa, hôm nay và ngày mai".
Anh trả lời "Sao Anh thấy vẫn nhiều".
Em bảo "Vậy thì 2 ngày".
Anh hỏi "Ngày nào Em nhỉ".
Em nói "Ngày chẵn và ngày lẻ".
Anh lại nói "Vẫn cứ nhiều quá".
Em nói "Vậy thì một ngày thôi".
Anh thắc mắc "Là ngày nào hả Em".
Em nói "là ngày mà Em còn sống, Em sẽ iu Anh mãi”