Chủ Nhật, 21 tháng 9, 2008

Bài thơ: Cây dây leo

Đây là bài thơ thứ 2 Bin đọc cho mẹ nghe sau khi mẹ chia sẻ "Bin đi học mà chẳng thuộc bải thơ nào" đấy.
Cây dây leo 
Bé tí tẹo 
Ở trong nhà 
Lại thò ra 
Ngoài cửa sổ 

Hỏi vì sao? 
Cây trả lời 
"Ra ngoài trời 
Cho dễ thở 
Tắm nắng gió 
Gội mưa rào 
Cây mới cao 
Hoa mới đẹp"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét