Thứ Hai, 1 tháng 8, 2011

Cá "đẹp"

Cả nhà đi nghỉ mát ở Biển Hải Hòa, Tĩnh Gia, Thanh Hóa. Mẹ mặc cho Bin và Ben hai cái áo phông cá sấu màu da cam, mẹ cũng có một cái áo màu đó dì Tú mới cho.
Mẹ chỉ vào hình con cá sấu trên áo Ben và hỏi: "Ben là con cá gì?"
Ben trả lời: "Cá sấu"
Mẹ chỉ tiếp vào áo mẹ và hỏi: "Mẹ là con cá gì?"
Ben trả lời: "Cá sấu"
Mẹ hỏi tiếp: "Thế anh Bin là con cá gì?"
Ben trả lời: "Cá sấu"
"Thế bố là con cá gì hả Ben?" mẹ hỏi.
Ben nghĩ 1 lát và nói: "Bố là Cá đẹp"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét