Thứ Tư, 23 tháng 8, 2006

Bài thơ: Mẹ đi làm

Bin biết nói khá sớm. 1 tuổi, Bin đã có thể nói rất sõi các từ khó mà không hề bị ngọng. Bin học thuộc thơ cũng rất nhanh. Bài thơ đầu tiên mẹ dạy là bài thơ: Mẹ đi làm.
Mẹ tự hào và đi đâu cũng giới thiệu Bin đọc bài thơ cho mọi người nghe.


Bài thơ thế này:


Mẹ đi làm
Từ sáng sớm
Dậy thổi cơm
Mua thịt cá
Em kề má
Được mẹ yêu
Ơi mẹ ơi,
Con yêu mẹ quá!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét