Thứ Hai, 16 tháng 5, 2011

Bài thơ: Chia đồ chơi

Bài thơ này là bài thơ đầu tiên con đọc cho mẹ nghe, lúc đó là tháng 10 năm 2010, con trai của mẹ 25 tháng tuổi. Đang ngồi chơi, con tự nhiên đọc làm mẹ quá đỗi ngạc nhiên!

Ngạc nhiên lắm, yêu lắm cái giọng đọc hồn nhiên, các từ chưa sõi của con! Bài thơ thế này:Chia đồ chơi


Ô tô đẹp,
Búp bê xinh,
Em chia cho bạn,
Không chơi một mình.

1 nhận xét: