Thứ Sáu, 6 tháng 5, 2011

Bứng cây

Mình vốn dốt vụ bứng cây/thay chất trồng cho cây nên vớ được bài này của cô HX, mình xin lưu lại đây phục vụ cái tính đãng trí của mình.


Còn vụ "bứng cây" thì cô hay làm như dzì:

- lấy hai tay chọc chung quanh gốc của bụi cây, càng nhiều đất càng tốt để không bị tổn thương rễ, xong bưng nguyên cái bầu đât ra ngoài;
- cho cái bầu đất ấy vô chậu nước để nó bở ra;
- lấy tay gở nhẹ lớp đất cũ, cô gắng không làm đứt rễ cây;
- cho cái cây vừa vệ sinh xong vô trong chậu đã có sẵn chất trồng mới và đã được tưới đẫm trước đó;
- dùng tay ấn cho chặt chất trồng mới chung quanh bầu rễ của cây, để nó không lung lay gốc động rễ. Nếu cần cắm thêm mấy cái cây nhỏ, cột sao cho cố định;
- tưới đẫm chậu cây vừa trồng, canh cho chảy hết nước thừa ra ngoài, xong bưng chậu cây để vào chỗ "có ánh sáng nhưng không có ánh nắng";
- theo dõi vài ngày, xịt ẩm cho cây để cây lại sức;
- khi nào cây đứng thẳng, không bị èo xèo nữa, coi như thành công thì đem cây dần ra chỗ có nắng cho quen;
- khi thấy cây bắt đầu ra lá mới thì bón phân. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét