Thứ Sáu, 6 tháng 5, 2011

Lan hài/Tiên hài

Sưu tầm
Mấy ngày nghỉ, cả nhà đi Mộc châu chơi. Mình được cô em chồng cho một búi lan hài mà cô ấy gọi là cây nắp ấm. Mới nghe, mình tường nắp ấm mình vẫn thấy dưới HN bán với những cái hoa lúc lỉu dưới những cái cuống mảnh mai. Nhưng, không phải, đó là một "loại nắp ấm khác", một loài lan mà lúc đó mình không biết tên gì. Phiên chợ Mơ ngay mấy ngày sau thì, oa, mình nhìn thấy có một hàng họ bán, lân la hỏi thì họ kêu tên là Lan hài. Hay thiệt, thế là mình đã được sở hữu em Lan sịn ư (mình chưa bao giờ trồng lan cả!)?
Tiên hài Apr 2011Điều đầu tiên sau khi có được tên của em lan này, mình vào thăm ngay Túy Sơn Viên, tra tên thì may quá, ơreka, TSV có Lan hài, có hình nữa. Vậy là mình biết hỏi cách chăm em ý ở ai rồi.
Mình chụp ảnh em Lan hài nhà mình (có tận 3 bông) nhưng mình chỉ chụp 1 bông đại diện thôi.
Xem thêm thông tin Lan hài ở đây hoặc ở đây.
Tiên hài Apr 2011Một số thông tin cần ghi nhớ: Tiên hài hay lan hài lông (danh pháp khoa học Paphiopedilum hirsutissimum) là một loài lan thuộc Chi Lan hài.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét